>>>ENG<<<

The goal of MappED! project is to provide equal opportunities to students with disabilities for their participation in the Erasmus+ Programme, providing them with the necessary tools to be better informed about their rights, procedures and support services they are entitled to.

For more information: https://mapped.eu/

>>>PL<<<

Celem projektu MappED! jest zapewnienie równych szans uczniom niepełnosprawnym na ich udział w programie Erasmus +, zapewniając im narzędzia niezbędne do lepszego informowania ich o przysługujących im prawach, procedurach i usługach wsparcia.

Więcej informacji: https://mapped.eu/